Nevýhodné zmluvy so spoločnosťou High Tatras Tower s.r.o.

V nedávnom článku o zvyšovaní miestych daní v obci Štrba a nehospodárnom nakladaní so zverenými finaciami sme prisľúbili, že sa budeme naďalej zaoberať prípadmi nevýhodných zmluv. Letmý pohľad do registra zmluv, zápisníc obecného zastupiteľstva a iných dokumentov poskytuje značné množstvo inšpirácie.

Prinášať Vám ich budeme postupne, bez ohľadu na závažnosť, obnos peňazí či časovú následnosť. Cieľom nie je len informovať verejnosť, na čo sú jej prostriedky použité, ale tiež – aspoň zo strednodobého hľadiska – poskytnúť nádej, že časy sa zlepšia.

Máj 2019

Dnes budeme informovať o zmluve medzi Obcou Štrba v zastúpení starostom Michalom Sýkorom a firmou High Tatras Tower s.r.o. zastúpenou jej konateľom Ing. Štefanom Zoričákom. Táto bola podpísaná 21.5.2019, zverejnená až 7.6.2019 a predmetom je prenájom 4 parciel o celkovej výmere 6572 m2 na Štrbskom Plese vlastnených obcou. Tieto parcely susedia so staveniskom veže (ľudovo nazývanej Opacha) a boli prenajaté na účely zriadenia staveniska.

Tieto pozemky boli touto zmluvou prenajaté až do 15.11.2019, a to za jediné jedno euro (1,- Euro). Zmluva má pridelené číslo 179/2019 a odvoláva sa na uznesenie Obecného zastupiteľstva 18/2019 za dňa 11.2.2019.
V tomto uznesení obecné zastupiteľstvo súhlasilo s prenájmom za jedno jediné euro, a to na návrh starostu, ktorý túto ním navrhovanú sumu zdôvodnil nasledovne:

Vzhľadom k dlhodobej vzájomnej spolupráci, počas ktorej materská spoločnosť Navaja, s.r.o poskytuje obci bezodplatne pozemky v športovom areáli na športové, kultúrne podujatia, či pohotovostné parkoviská v letnom období, sa navrhuje na obdobie od 1. 5. –15. 11. 2019 prenájom vo výške 1 € za celú výmeru a celú dobu prenájmu.

K tomu treba dodať len toľko, že spoločnosť Navaja, s.r.o. nie je materskou spoločnosťou spoločnosti High Tatras Tower, s.r.o. Ďalej starosta poslancom neozrejmil, ktoré pozemky vlastnené spoločnosťou Navaja boli použité obcou, na ktoré podujatia, a na základe akých zmluv. Takisto podľa starostu pri schvaľovaní zmluvy o prenájme, „Podmienkou obce ako prenajímateľa je, že predmetné pozemky, ktoré budú predmetom nájmu, musí nájomca uvoľniť a dať do pôvodného stavu do 15. 11. 2019, t.j. do začiatku zimnej lyžiarskej sezóny 2019/2020.“ Takéto ustanovenie sa ale do schváleného uznesenia OZ a ani do zmluvy nedostalo, a dnes by, ako vieme, táto podmienka nebola splnená.

Nie je jasné, na základe akých informácií považovali poslanci odôvodnenie starostu na podpis takejto zmluvy za dostačujúce, ale hlasovali za; len poslanec Ing. Milan Foltin sa zdržal. Možno poslanci OZ nemali dostatok času dohľadať si príslušné informácie, ale to nie je prekvapujúce, nakoľko starosta tento bod programu obecného zastupiteľstva navrhol vložiť až na jeho začiatku; túto zmenu programu ale poslanci odsúhlasili.

Poslanci obecného zastupiteľstva tiež odhlasovali, že podpis takejto zmluvy „je prípadom hodným osobitného zreteľa, nakoľko tieto plochy sú priamo susediace s pozemkom, na ktorom bude prebiehať výstavba vyhliadkovej veže a tieto pozemky sú nevyhnutne potrebné pre zabezpečenie realizácie tejto stavby.“ Toto je zjavné nepochopenie, čo osobitný zreteľ a jeho použitie pre obec znamená, nakoľko umožňuje konanie podľa osobitného paragrafu Zákona 138/1991, §9a, odsek 8. Osobitným zreteľom musí byť dôvod, pre ktorý je takáto zmluva pre obec výhodná. Súkromná stavba súkromnej firmy na pozemku, ktorý za dohodnutú cenu prenajala od Urbáru Štrba a prísup k nemu nie je ničím, čo by malo byť pre obec prípadom hodným osobitného zreteľa. Rovnako nie je dôvod, prečo je prenájom obrovských parciel od obce hodný len jediného eura.

December 2019

Obecné zastupiteľstvo dňa 10.12.2019 schválilo svojim uznesením č.103/2019 zmenu svojho uznesenia č.18/2019 z 11.2.2019 a to tak, že predĺžilo dobu nájmu do 30.6.2019, a to za sumu jedno euro. Podľa zmluvy medzi obcou Štrba v zastúpení starostom a spoločnosťou High Tatras Tower s.r.o. s poradovým číslom 437/2019, ktorá na toto rozhodnutie naväzovala, bolo uznesenie OZ schválené ako prípad hodný osobitného zreteľa, ale zápisnica OZ toto neuvádza. Je preto dôvodná pochybnosť, že poslanci OZ odhlasovali neúčinné uznesenie, ktoré nemohlo byť zákonne uvedené do zmluvy. Zmluva však bola napriek tomu podpísaná 20.12.2019, zverejnená 10.1.2020 a nadobudla účinnosť od 11.1.2020. Nájom bol ňou predĺžený do 30.6.2020.

September 2020

Spoločnosť High Tatras Tower s.r.o. dodnes využíva pozemky vlastnené obcou, a starosta zaradil do rokovania Obecného zastupiteľstva na deň 16.9.2020 bod programu číslo 12: „Predĺženie prenájmu pozemkov obce Štrba, k. ú. Štrba v Športovom areáli na Štrbskom Plese pre spoločnosť High Tatras Tower, s.r.o, Poprad“. Takisto na Úradnej tabuli obce je už od augusta zverejnený „zámer prenájmu majetku vo vlastníctve obce na dobu určitú do 30.11.2020 za jednorazové nájomné 1,- Euro za celú dobu trvania nájmu“. Zverejnením zámeru najmenej 15 dní vopred umožňuje poslancom odhlasovať prenájom ako prípad hodný osobitného zreteľa, a suma jedno euro je podľa zámeru vhodná vzhľadom na tie isté nepravdivé informácie, ktoré poslanci OZ dostali už v máji 2019.

Podčiarknuté a zrátané

Obec zatiaľ dostala za prenájom lukratívnych pozemkov v blízkosti stavby veže na Štrbskom Plese celé dve eurá, a tretie euro je na ceste, ak poslanci schvália návrh starostu na najbližšom zasadnutí. Táto cena nie je nijak podložená, a majiteľom honosnej stavby by iste neprekážalo zaplatiť niekoľko tisíc alebo desaťtisíc euro navyše, ktoré by rozpočtu obce iste prišli vhod. Možno by nebolo potrebné zvyšovať dane tak, ako sme o tom písali minule.

P.S. Ďakujeme anonymnému prispievateľovi za tip. Budeme radi za ďalšie informácie, ktoré nám môžete aj anonymne zaslať kliknutím na kolónku Napíšte nám v hornom menu.

Odoberať
Oznamovanie
guest
4 Komentáre/ov
Najstaršie
Najnovšie Najviac hlasov
Vnorené feedbacks
Zobraziť všetky komentáre
mirka
3 rokov pred

Prenájom obecného majetku za 1€ po celú dobu nájmu.

MAPA.jpg
trackback

[…] vzťahu k novým skutočnostiam, ktoré boli uvedené v článku Nevýhodné zmluvy so spoločnosťou High Tatras Tower s.r.o., reaguje občianske združenie Nová Štrba žiadosťou, apeláciou, či možno skôr prosbou, […]

trackback

[…] blížiacom sa 11. zasadnutí obecného zastupiteľstva v Štrbe spomedzi iných bodov púta pozornosť i bod č. 11 – Návrh postupu riešenia dopravy a parkovania na Štrbskom […]

trackback

[…] pre obec nevýhodných zmluvách sme informovali minule a následne sme poprosili poslancov, aby na nadchádzajúcom zasadnutí obecného zastupiteľstva […]

4
0
Chceme poznať Váš názor.x
()
x