Spoločná odpoveď poslancov OZ ohľadne kauzy prenájmu za jedno euro

Dňa 28.9.2020 sme oslovili poslancov obecného zastupiteľstva v Štrbe výzvou, aby odpoveďami na jednoduché, prehľadné a faktami podložené otázky vysvetlili svoje (ne)konanie v kauze prenájmu obecných pozemkov firme High Tatras Tower s.r.o. za jedno euro. Bola nám doručená táto odpoveď, ktorú uvádzame v plnom znení. Zdržiavame sa komentárov – veríme, že čitatelia si urobia názor …

viacSpoločná odpoveď poslancov OZ ohľadne kauzy prenájmu za jedno euro