Na územnoplánovaciu dokumentáciu ZaD č. 2/2020 ÚPN obce Štrba sa poskladáme

V súčasnom období v širokej verejnosti stále rezonuje otázka Zmien a doplnkov č. 2/2020 ÚPN obce Štrba, v miestnej časti Štrbské Plese. O tom, že päť kontroverzných návrhov je stále na stole, sme boli informovaní dňa 24. augusta 2020 na Odbore starostlivosti o životné prostredie v Poprade. Medzi stále aktuálnymi návrhmi sa nachádzajú i: Viacpodlažné …

viacNa územnoplánovaciu dokumentáciu ZaD č. 2/2020 ÚPN obce Štrba sa poskladáme

Verejné zhromaždenie na Štrbskom Plese a na Tatranskej Štrbe

Milí spoluobčania, obyvatelia Št. Plesa a Tatr. Štrby. Touto cestou sa Vám chcem ospravedlniť za to, že nahrávky verejného zhromaždenia konaného dňa 9.júla 2020 neboli stále zverejnené na našej webovej stránke. Viedli ma ku tomu nasledujúce okolnosti. V časti Št. Pleso boli vznesené výhrady voči kamerovým záznamom. Nebolo spomenuté moje meno, ale nikto iný okrem TV …

viacVerejné zhromaždenie na Štrbskom Plese a na Tatranskej Štrbe

Verejné dokumenty obce Štrba

Na tomto mieste teraz môžete nájsť všetky dokumenty stiahnuté zo stránky strba.sk a vo forme, aby sa informácie v nich mohli ľahko vyhľadávať.  
Napríklad adresár ‚Úradná tabuľa‘ obsahuje všetky dokumenty zo stránky https://www.strba.sk/samosprava/uradna-tabula/.  
Navyše, všetky PDF súbory sú zjednotené do súboru ‚_Všetky_pdf_súbory.pdf‘, ktorý je prehľadávatelný, a informácie v ktoromkoľvek PDF súbore Úradnej tabule obce sa
môžu vyhľadať v tomto súbore napríklad hľadaním podľa mena osoby, firmy, čísla parcely a podobne.  
Dúfame, že ľahší prístup k dátam umožní obyvateľom efektívne vyhľadávanie informacií zo stránky strba.sk.

Ing. Martin Hurajt

https://drive.google.com/drive/folders/1LeLxlDDZkIRNky-WQRD7kS_H3I6rP7CK?usp=sharing

https://app.box.com/s/rdoonweie0ddrivmtnn3rynyjuudcs3x

Otvorený list, Ing. Martin Hurajt

V Oxforde 29. júna 2020 Vážené pani poslankyne a poslanci Obecného zastupiteľstva,ako obyvateľ obce sa na Vás s dôverou obraciam s prosbou, aby ste každé svoje hlasovanie mali podložené podrobným naštudovaním si dostupných materiálov, a ak tieto nie sú k dispozícii, aby ste si ich najprv vyžiadali a oboznámili sa s nimi. Podľa dostupných informácií …

viacOtvorený list, Ing. Martin Hurajt