V správnej rade tatranského domova dôchodcov sedí aj stíhaný exporadca Tiposu Čuba

Rovnomenný článok online portálu Aktuality.sk odhalil, že v správnej rade Domu seniorov Tatranská Štrba sedí aj trestne stíhaný podnikateľ Milan Čuba. Ten je jedným z aktérov kauzy Tipos, kde vystupuje ako poradca štátnej lotériovej spoločosti, niekoľko rokov zamestnaný za rozprávkovú mzdu, ktorého však zamestnanci nikdy nevideli. Podľa článku ho do správnej rady Domu seniorov Tatranská …

viacV správnej rade tatranského domova dôchodcov sedí aj stíhaný exporadca Tiposu Čuba

Otvorený list JUDr. Štefanovi Bieľakovi, právnikovi obce a poradcovi starostu obce Štrba – ČASŤ PRVÁ! Ing. Ján Gavalier

Po odvysielaní relácie „Reportéri“ dňa 12.04.2021 na STV 1, by som chcel zareagovať ako občan obce Štrba k Vášmu vystúpeniu v tejto relácii. Citujem Vaše prvé vyjadrenie:      „V podstate do Územného plánu (ďalej ÚP) dostávame návrh vlastníka pozemku v r. 2013, čiže vtedy bol predložený návrh, v priebehu štandardného procesu Zmeny ÚP. K tomuto …

viacOtvorený list JUDr. Štefanovi Bieľakovi, právnikovi obce a poradcovi starostu obce Štrba – ČASŤ PRVÁ! Ing. Ján Gavalier

Reportéri: Riadený chaos výstavby na Štrbskom Plese

Ďakujem pani Ratkovskej za všetkých slušných ľudí, že vo svojej reportáži otvorila tému výstavby na Štrbskom Plese. Nejedná sa o hocijakú developerskú činnosť. Je to výstavba mnohopodlažných objektov v treťom stupni ochrany prírody národného parku. Úrad životného prostredia v Poprade a vyjadrenie pána Haratyka, že sa im zdalo neúčelné ponechať zvyšky lesného porastu v priestore, …

viacReportéri: Riadený chaos výstavby na Štrbskom Plese

Po akciách miliónovej firmy zabudol starosta Štrby priznať aj dom pod Tatrami

Denník aktuality.sk v rovnomennom článku odhaľuje časť majetkových pomerov dlhoročného starostu Štrby Michala Sýkoru a jeho najbližších. Autor Tibor Habo v ňom poukazuje na fakt, že Michal Sýkora neuviedol viaceré skutočnosti v majetkových priznaniach, ktoré ako župný poslanec musí povinne odovzdávať. Neuvádza v nich vlastníctvo hotela Patria, o ktorom sme písali v minulom článku. Takisto …

viacPo akciách miliónovej firmy zabudol starosta Štrby priznať aj dom pod Tatrami

Zasadnutie OZ v Štrbe dňa 18.3.2021 – časť prvá

Na našich stránkach Vám opäť ponúkame nezostrihaný záznam z rokovania obecného zastupiteľstva. Podľa zákona 369/1990 Z.z. o Obecnom zriadení sú orgánmi obce obecné zastupiteľstvo a starosta. Obecné zastupiteľstvo disponuje rozsiahlymi právomocami. Okrem iného určuje zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu, ktorý užíva. Rovnako závažné je správne schválenie územného plánu obce, …

viacZasadnutie OZ v Štrbe dňa 18.3.2021 – časť prvá

Ďalší list poslancom – pán Ing. Ján Gavalier

Vážení páni poslanci!      Pretože sa nemôžem osobne zúčastniť OZ 18.3.2021, žiadam Vás ako občan o prejednanie mojich otázok na OZ, na ktoré by som chcel poznať odpovede: 1.) K dodatku č. 2 z roku 2020 k Územnému plánu miestnej časti Št. Pleso prebehlo pripomienkové konanie, v ktorom okrem pripomienok orgánov štátnej správy bolo aj …

viacĎalší list poslancom – pán Ing. Ján Gavalier

Zasadutie obecného zastupiteľstva za zatvorenými dverami

Dňa 11.marca 2021 bola na stránke Obecného úradu zverejnená pozvánka starostu obce Michala Sýkoru na zasadnutie Obecného zastupiteľstva naplánované na 15.marca 2021. Nedodržal pri tom vlastný rokovací poriadok: „Starosta určí najmenej 5 dní pred plánovaným zasadnutím miesto, čas a návrh programu zasadnutia.“ Hlavným problémom je však fakt, že takéto rokovanie zastupiteľstva je vôbec zvolané do …

viacZasadutie obecného zastupiteľstva za zatvorenými dverami

Michal Sýkora a vlastníctvo hotela Patria

V nedávno zverejnenom článku na stránke www.aktuality.sk sa autor Tibor Habo pozrel bližšie na majetkové pomery starostu obce Štrba Michala Sýkoru.  Zistil, že starosta má alebo mal značný majetkový podiel v hoteli Patria na Štrbskom Plese.  Článok opisuje zaujímavé prevody akcií spoločnosti vlastniacej hotel medzi Michalom Sýkorom, jeho oboma dcérami a susedom Michalom Molčanom. Je …

viacMichal Sýkora a vlastníctvo hotela Patria