Važec – stretnutie nespokojných urbarialistov so štátnou mocou dňa 11.8.2021

Občania vs. štátna moc – v tieto dni ide o dve podstatné navrhované zmeny týkajúce sa i katastrálneho územia obce Štrba.

Všetkým občanom, urbárnikom a vlastníkom v dotknutej lokalite by sme chceli dať do pozornosti dve navrhované zmeny týkajúce sa katastrálneho územia obce Štrba:

  1. Zmenou je návrh Ministerstva životného prostredia SR a to zaradenie lokality SKUEV4103 Lúky pod Tatrami do národného zoznamu území európskeho významu – Verejná  vyhláška. 

Dňa 11. augusta 2021 o 10:00 hod. sa v Kinosále OÚ vo Važci malo uskutočniť prerokovanie uvedeného návrhu s vlastníkmi, žiaľ pre neschopnosť organizátora zabezpečiť vhodný priestor v súlade s protipandemickými opatreniami,  bolo uvedené prerokovanie zrušené pre veľkú účasť vlastníkov /cca 90 osôb/. Prítomní boli vlastníci z Važca, ale aj urbárnici zo Štrby  a poľovníci. Podľa  prísľubu p. Ing. Tomáša Ďuriana z Okresného úradu v Žiline sa samostatné prerokovania uskutočnia v každej z dotknutých obcí.

Celé znenie uvedeného návrhu nie je podľa slov pani Ing. Kataríny Žlkovanovej PhD. nikde zverejnené, a vlastníci budú oboznámení len na prerokovaní.

  1. Zmenou je pripravovaný návrh novely zákona 543/2002 Z. z.  o ochrane prírody a krajiny z dielne pani poslankyne RNDr. Anny Zemanovej z SaS. K uvedenej novele zákona, ktorá už v parlamente prešla 1. čítaním  bolo prerokovanie v piatok 6.8.2021 vo Svite za účasti ministra životného prostredia. V tento deň sa pred budovou Mestského úradu vo Svite súčasne konal aj protest proti uvedenému návrhu. Podľa prítomných rečníkov p. Ing. Rudolfa Huliaka, predsedu Pozemkového spoločenstva Očová a p. Ing. Dušana Lukášika, predsedu petičného výboru Petície MOR HO, v uvedenom návrhu nejde len o prevod štátneho majetku z Ministerstva pôdohospodárstva pod Ministerstvo životného prostredia, ale aj o zonáciu v národných parkoch, ktorá sa týka aj súkromných vlastníkov, urbárnikov a podobne. Podľa ich slov dôjde k devastácii uvedeného územia národných parkov, nie k ich ochrane a to tým, že veľká časť bude v bezzásahovej zóne. Koľko ľudí príde týmto o prácu? Aké budú materiálne škody? Koľko zvierat príde o svoje prirodzené prostredie? Aký to bude mať dopad na stavy podzemnej vody a celý ekosystém? – to sú otázky pre pani poslankyňu, ktorá predkladá tento návrh. Tá je však zatiaľ ochotná diskutovať len za zatvorenými dverami. 

Ako občania by sme privítali väčšiu transparentnosť pri uvedených návrhoch, nakoľko človek má pocit, že sa tu jedná o nás, bez nás, keď sa dozvedá len kusé informácie z médií. Pokiaľ by bola verejná diskusia, človek by mohol zhodnotiť za a proti.

Ján Silvaj, OI Nová Štrba

Zdroj: Milan Petruška, OI Nová Štrba

Riešenie parkovacej politiky na Štrbskom Plese – rok 2021

Vo videu, ktoré som nazval Štrba – malý zázrak, si môžete pozrieť zostrih Obecného zastupiteľstva v Štrbe. Konalo sa 28. júna tohto roka. Je to iba malá časť monológov, ktoré odzneli na tomto OZ. Reči o „pracovných skupinách“ tiež o „pracovných stretnutiach“, ktoré majú posunúť dopravnú situáciu hlavne v letnej a zimnej sezóne na Štrbskom Plese do normálu, …

viacRiešenie parkovacej politiky na Štrbskom Plese – rok 2021

Zuberec ako príklad krásnej obce v srdci Oravy a Liptova

Krásna obec Zuberec v srdci Oravy a Liptova je jedinečným príkladom spojitosti prírodných krás a ľudovej kultúry. Dedinka leží uprostred hôr a naozaj vyzerá, akoby tu stála celé veky. Pre návštevníkov, ktorí majú radi tradície a ľudovú kultúru je otvorené Múzeum oravskej dediny. Múzeum je umiestnené v prekrásnom prírodnom prostredí. Zariadenie domov a chov domácich …

viacZuberec ako príklad krásnej obce v srdci Oravy a Liptova