Stromy, stromoradia – aleje

S myšlienkou vysádzať stromy v štrbskom chotári som sa zaoberal už asi pred štyridsiatimi rokmi počas môjho pôsobenia na JRD. Skoro na každom poli – hone bol aspoň jeden, ale aj viac močiarov, ktoré podľa podmienok v tom ktorom roku vytvárali prekážku pri obrábaní pôdy. Niekedy na jar tam zapadol kultivátor alebo sejačka a keď …

viacStromy, stromoradia – aleje

Otvorený list JUDr. Štefanovi Bieľakovi, právnikovi obce a poradcovi starostu obce Štrba – ČASŤ PRVÁ! Ing. Ján Gavalier

Po odvysielaní relácie „Reportéri“ dňa 12.04.2021 na STV 1, by som chcel zareagovať ako občan obce Štrba k Vášmu vystúpeniu v tejto relácii. Citujem Vaše prvé vyjadrenie:      „V podstate do Územného plánu (ďalej ÚP) dostávame návrh vlastníka pozemku v r. 2013, čiže vtedy bol predložený návrh, v priebehu štandardného procesu Zmeny ÚP. K tomuto …

viacOtvorený list JUDr. Štefanovi Bieľakovi, právnikovi obce a poradcovi starostu obce Štrba – ČASŤ PRVÁ! Ing. Ján Gavalier

Ďalší list poslancom – pán Ing. Ján Gavalier

Vážení páni poslanci!      Pretože sa nemôžem osobne zúčastniť OZ 18.3.2021, žiadam Vás ako občan o prejednanie mojich otázok na OZ, na ktoré by som chcel poznať odpovede: 1.) K dodatku č. 2 z roku 2020 k Územnému plánu miestnej časti Št. Pleso prebehlo pripomienkové konanie, v ktorom okrem pripomienok orgánov štátnej správy bolo aj …

viacĎalší list poslancom – pán Ing. Ján Gavalier

Stanovisko Štátnej ochrany prírody, Správy TANAPu k plánovanej Zmene ÚP obce Štrba

So súhlasom Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky zastúpenou generálnym riaditeľom Mgr. Danielom Balážom, Vám exkluzívne na našich stránkach prinášame stanovisko odborníkov k „Zmenám a doplnkom č. 2/2020 ÚPN obce Štrba“ v miestnej časti Štrbské Pleso. „Zmeny a doplnky č. 2/2020 Územného plánu obce Štrba“ nereflektujú potreby zachovania charakteristických krajinných pohľadov. I z tohto dôvodu je predložené Oznámenie o strategickom …

viacStanovisko Štátnej ochrany prírody, Správy TANAPu k plánovanej Zmene ÚP obce Štrba

Na územnoplánovaciu dokumentáciu ZaD č. 2/2020 ÚPN obce Štrba sa poskladáme

V súčasnom období v širokej verejnosti stále rezonuje otázka Zmien a doplnkov č. 2/2020 ÚPN obce Štrba, v miestnej časti Štrbské Plese. O tom, že päť kontroverzných návrhov je stále na stole, sme boli informovaní dňa 24. augusta 2020 na Odbore starostlivosti o životné prostredie v Poprade. Medzi stále aktuálnymi návrhmi sa nachádzajú i: Viacpodlažné …

viacNa územnoplánovaciu dokumentáciu ZaD č. 2/2020 ÚPN obce Štrba sa poskladáme