Stanovisko Štátnej ochrany prírody, Správy TANAPu k plánovanej Zmene ÚP obce Štrba

So súhlasom Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky zastúpenou generálnym riaditeľom Mgr. Danielom Balážom, Vám exkluzívne na našich stránkach prinášame stanovisko odborníkov k „Zmenám a doplnkom č. 2/2020 ÚPN obce Štrba“ v miestnej časti Štrbské Pleso. „Zmeny a doplnky č. 2/2020 Územného plánu obce Štrba“ nereflektujú potreby zachovania charakteristických krajinných pohľadov. I z tohto dôvodu je predložené Oznámenie o strategickom …

viacStanovisko Štátnej ochrany prírody, Správy TANAPu k plánovanej Zmene ÚP obce Štrba