Stroj času

Posledné číslo mesačníka Štrbské noviny nás informovalo, že pri príležitosti 740. výročia vzniku obce Štrba a 140. výročia vzniku Tatranskej Štrby boli udelené ocenenia Cena obce Štrba a Cena starostu obce. Menoslov ocenených doplnený zásluhami, za ktoré ocenenia dostali, môže v mnohých prípadoch vyraziť dych. Nie, mnohí nie sú morálnymi autoritami, ktoré by boli hodné …

viacStroj času