Otvorený list vo veci Zámer prenájmu

Vo vzťahu k novým skutočnostiam, ktoré boli uvedené v článku Nevýhodné zmluvy so spoločnosťou High Tatras Tower s.r.o., reaguje občianske združenie Nová Štrba žiadosťou, apeláciou, či možno skôr prosbou, ktorú sme adresovali poslancom obecného zastupiteľstva v Štrbe. Dobrý deň, Vážené pani poslankyne, Vážení páni poslanci, dovoľte, aby sme Vám -poslancom OZ touto cestou zaslali našu žiadosť, …

viacOtvorený list vo veci Zámer prenájmu