Kauza nevýhodných zmluv so spoločnosťou High Tatras Tower s.r.o. a (ne)konanie poslancov

O pre obec nevýhodných zmluvách sme informovali minule a následne sme poprosili poslancov, aby na nadchádzajúcom zasadnutí obecného zastupiteľstva vyvinuli snahu o nápravu. Tou by bolo objasnenie majetkových prepojení firiem podnikajúcich na Štrbskom Plese, ozrejmenie výhodnosti prenájmu pozemkov obce pri stavbe vyhliadkovej veže, zreálnenie ceny za prenájom a takisto objasnenie viacerých právnych nezrovnalostí, vyvodenie zodpovednosti …

viacKauza nevýhodných zmluv so spoločnosťou High Tatras Tower s.r.o. a (ne)konanie poslancov