Kauza nevýhodných zmluv so spoločnosťou High Tatras Tower s.r.o. a (ne)konanie poslancov

O pre obec nevýhodných zmluvách sme informovali minule a následne sme poprosili poslancov, aby na nadchádzajúcom zasadnutí obecného zastupiteľstva vyvinuli snahu o nápravu. Tou by bolo objasnenie majetkových prepojení firiem podnikajúcich na Štrbskom Plese, ozrejmenie výhodnosti prenájmu pozemkov obce pri stavbe vyhliadkovej veže, zreálnenie ceny za prenájom a takisto objasnenie viacerých právnych nezrovnalostí, vyvodenie zodpovednosti a umožnenie nápravy.

Realita bola však taká, že poslanci a poslankyne obecného zastupiteľstva pri tomto bode programu nevzniesli ani jednu námietku a nepoložili ani jednu otázku. Nasledovalo jednohlasné odsúhlasenie predĺženia zmluvy za jedno euro v prospech spoločnosti High Tatras Tower s.r.o.

Občianske združenie Nová Štrba sa rozhodlo poskytnúť poslancom obecného zastupiteľstva možnosť vyjadriť sa a poslalo im doleuvedený e-mail. Ich odpovede zverejníme tu na stránke www.novastrba.sk.

Vážené pani poslankyne a poslanci obecného zastupiteľstva v Štrbe,

pred posledným rokovaním obecného zastupiteľstva sme Vás oslovili e-mailom ohľadom viacerých nezrovnalostí pri prenájme obecných pozemkov pri stavbe veže na Štrbskom Plese. Dúfali sme, že položíte otázky a budete sa domáhať tak vysvetlenia nezrovnalostí, ako aj výhodnejšej ceny za prenájom. Žiaľ, opak je pravdou, a navyše bez akejkoľvek diskusie sa schválilo ďalšie predĺženie doterajšej zmluvy za jedno euro.

Radi by sme Vám týmto dali príležitosť vyjadriť sa k Vášmu konaniu alebo nekonaniu. Dúfame, že každý poslanec a poslankyňa OZ ako priamo volený zástupca občanov ponúkne vysvetlenie, prečo sa diskusia neudiala a prečo je predĺženie zmluvy za jedno euro výhodné pre obec.

Prosíme Vás preto odpovedať na nasledujúce otázky:

Príbuznosť spoločností High Tatras Tower s.r.o. a Navaja s.r.o.

V odôvodnení starostu na prenájom za 1,- Euro pri návrhu uznesení č.18/2019, č.103/2019 a v návrhu podobného uznesenia na poslednom zasadnutí OZ sa píše, že spoločnosť Navaja s.r.o. je materskou spoločnosťou spoločnosti High Tatras Tower s.r.o., čo je overiteľná nepravda. Len jeden z vlastníkov jednej spoločnosti je aj vlastníkom druhej spoločnosti. Všetci majitelia druhej spoločnosti – High Tatras Tower s.r.o. – budú profitovať len preto, že podľa starostu spoločnosť Navaja s.r.o. preukázala v minulosti ústretové konanie voči obci.

Zisťovali ste majetkové prepojenie spoločností High Tatras Tower s.r.o. a Navaja s.r.o. a ak áno, k akému záveru ste prišli?

Zistenie, či prenájom týchto pozemkov právne spadá pod prípad hodný osobitného zreteľa

Uplatnenie paragrafu zákona 138/1991, § 9a, ods. 8 je možné len v prípadoch hodných osobitného zreteľa. Tým je jednoznačná a nespochybniteľná výhodnosť podpisu takejto zmluvy pre obec.

Zisťovali ste, či prenájom pozemkov je právne označiteľný ako prípad hodný osobitného zreteľa?

Zistenie, či zmluva 437/2019, ktorá sa odvoláva na uznesenie OZ č.103/2019 o predĺžení nájmu je platná

V tejto zmluve sa píše, že uznesenie OZ č.103/2019 považuje prenájom za prípad hodný osobitného zreteľa, ale v tomto uznesení sa o tomto nehlasovalo, a teda zmluva odkazuje na nepravdivé tvrdenie a je preto neplatná.

Zisťovali ste, či je zmluva platná, a či mal starosta právomoc podpísať zmluvu 437/2019, ktorá sa odvoláva na neexistujúce uznesenie obecného zastupiteľstva, nakoľko v zmluve citované uznesenie nebolo schválené ako prípad hodný osobitného zreteľa a teda neexistuje? Neprekáža Vám, že Vami schválené uznesenie bolo pozmenené?

Uplatnenie paragrafu zákona 138/1991, § 9a, ods. 8

Zisťovali ste, či pri prvom hlasovaní o uznesení č.18/2019 bol návrh hlasovať podľa tohto paragrafu zaradený do programu OZ až počas zasadnutia OZ, a ak áno, či bola verejnosť zákonne informovaná aspoň 15 dní pred hlasovaním?

Prosíme Vás zaslať odpovede na tieto otázky do desiatich dní. Následne Vaše odpovede uverejníme na stránke www.novastrba.sk

S pozdravom
OZ Nová Štrba

Odoberať
Oznamovanie
guest
3 Komentáre/ov
Najstaršie
Najnovšie Najviac hlasov
Vnorené feedbacks
Zobraziť všetky komentáre
jan
Admin
jan
2 rokov pred

Páni poslanci, môžete sa vyjadriť aj tu priamo pod článkom.

trackback

[…] 28.9.2020 sme oslovili poslancov obecného zastupiteľstva v Štrbe výzvou, aby odpoveďami na jednoduché, prehľadné a faktami podložené otázky […]

trackback

[…] odhlasovali škandalózny prenájom obecných pozemkov v okolí veže High Tatras Tower za jedno jediné euro, a to napriek tomu, že sme ich o nezrovnalostiach inforomovali vopred, ako sme písali TU […]

3
0
Chceme poznať Váš názor.x
()
x