Verejné zhromaždenie na Štrbskom Plese a na Tatranskej Štrbe

Milí spoluobčania, obyvatelia Št. Plesa a Tatr. Štrby. Touto cestou sa Vám chcem ospravedlniť za to, že nahrávky verejného zhromaždenia konaného dňa 9.júla 2020 neboli stále zverejnené na našej webovej stránke. Viedli ma ku tomu nasledujúce okolnosti. V časti Št. Pleso boli vznesené výhrady voči kamerovým záznamom. Nebolo spomenuté moje meno, ale nikto iný okrem TV …

viacVerejné zhromaždenie na Štrbskom Plese a na Tatranskej Štrbe

Namiesto lunaparku chceme klimatické kúpele, tvrdia obyvatelia Štrbského Plesa

So súhlasom autorky, pani novinárky Jany Kubisovej Vám dávame na vedomie článok, ktorý vznikol po Verejnom zhromaždení obyvateľov obce Štrba, dňa 9. júla 2020 na Štrbskom Plese a na Tatranskej Štrbe, na ktorom sa autorka zúčastnila. „Očakávam, že svoje slovo dodrží starosta, očakávam, že poslanci Štrby majú hrdosť a neustúpia tlaku robiť z Tatier lunapark …

viacNamiesto lunaparku chceme klimatické kúpele, tvrdia obyvatelia Štrbského Plesa