časť 1. Komunikácia „na úrovni“

…a tuná čo bol niejaký-taký kinder menežment, neviem skadiaľ sú tí ľudia čo tu prišli… hovorím, keby som, bol, v socializme, tak tú kameru zoberiem a vyhodím von oblokom… Pekne ďakujem za Vaše vystúpenie… aby sme sa vedeli rozprávať, aby sme vedeli komunikovať spolu, verím, že nám to zostane a že sa nedáme znechutiť inými …

viacčasť 1. Komunikácia „na úrovni“