Pripomienky k návrhu zmien a doplnkov územného plánu č. 2/2020 obce Štrba, PaedDr. Jaroslav Švorc

Návrh zmien a doplnkov územného plánu v podobe ako bol v ostatných dňoch obcou Štrba predložený je pre mňa ako občana obce neakceptovateľný, a to hlavne s plánovanými zmenami v miestnej časti Štrbské Pleso. Plány v tejto miestnej časti sú v ostrom rozpore s tým, čo obec v procese kedy sa snažila dostať Štrbské Pleso pod svoju správu, sľubovala – teda zachovať Štrbské Pleso ako …

viacPripomienky k návrhu zmien a doplnkov územného plánu č. 2/2020 obce Štrba, PaedDr. Jaroslav Švorc