Verejné zhromaždenie obyvateľov obce Štrba, 3.7.2020

Vážené obyvateľky, Vážení obyvatelia Štrby, Tatranskej Štrby a Štrbského Plesa. V návrhu Zmien a doplnkov č. 2/2020 ÚPN obce Štrba je napísané, že upravená koncepcia zásobovania vodou znižuje nároky na odber vody z povrchových odberov z potoka Mlynica a rieky Poprad. Je toto tvrdenie podložené nameranými údajmi? Toto a oveľa viac sa dozviete na verejnom …

viacVerejné zhromaždenie obyvateľov obce Štrba, 3.7.2020

Verejné dokumenty obce Štrba

Na tomto mieste teraz môžete nájsť všetky dokumenty stiahnuté zo stránky strba.sk a vo forme, aby sa informácie v nich mohli ľahko vyhľadávať.  
Napríklad adresár ‚Úradná tabuľa‘ obsahuje všetky dokumenty zo stránky https://www.strba.sk/samosprava/uradna-tabula/.  
Navyše, všetky PDF súbory sú zjednotené do súboru ‚_Všetky_pdf_súbory.pdf‘, ktorý je prehľadávatelný, a informácie v ktoromkoľvek PDF súbore Úradnej tabule obce sa
môžu vyhľadať v tomto súbore napríklad hľadaním podľa mena osoby, firmy, čísla parcely a podobne.  
Dúfame, že ľahší prístup k dátam umožní obyvateľom efektívne vyhľadávanie informacií zo stránky strba.sk.

Ing. Martin Hurajt

https://drive.google.com/drive/folders/1LeLxlDDZkIRNky-WQRD7kS_H3I6rP7CK?usp=sharing

https://app.box.com/s/rdoonweie0ddrivmtnn3rynyjuudcs3x