Pripomienky – pôvodné + doplnené, Ing. Ján Gavalier

Obec Štrba, Ing. Kumorovitzová, Hlavná 188/67, 059 38 Štrba Vec: Nahradenie doručených pripomienok zo dňa 22.6.2020. Pripomienky k návrhu Zmien a doplnkov ÚPN č. 2/2020 obce Štrba.      V nadväznosti na verejné prerokovanie, konané dňa 19.5.2020, na verejné zhromaždenie občanov zo dňa 3.7.2020, ako aj medializáciu okolo Zmien a doplnkov č. 2/2020 ÚPN obce Štrba, Vám, …

viacPripomienky – pôvodné + doplnené, Ing. Ján Gavalier