Otvorený list starostovi obce M. Sýkorovi, právnikovi obce a poradcovi starostu JUDr. Š. Bieľakovi a poslancom Obecného zastupiteľstva.

Záver volebného obdobia je časom hodnotenia-bilancovania, ale aj čas predvolebnej kampane. Občania obce dostali od vedenia samosprávy Vyhodnotenie volebného obdobia rokov 2018-2022. Dobrý hospodár pri hodnotení-bilancovaní, okrem toho čo urobil, hovorí a zamýšľa sa aj nad tým, čo mal urobiť, čo neurobil, prečo to neurobil a aký je hospodársky výsledok jeho práce, jeho činnosti. Toto však v uvedenom vyhodnotení od vedenia obce chýba. Prečo sa tu nehovorí o zadĺžení obce, ktoré je jedno z najväčších v okrese Poprad? Nie je to najväčšie zadĺženie obce aké poznáme? Kto to bude splácať? V konečnom dôsledku to pocítime my občania obce.

Chcel by som sa v tomto otvorenom liste vyjadriť aj k jednej veľkej kauze obce, ktorá spadá do tohto volebného obdobia. Je ňou Územný plán obce z roku 2018 a jeho Zmeny a doplnky ÚP č. 2/2020. Vďaka celoslovenskej petičnej akcii, kde sa aj občania Slovenska postavili proti takej výstavbe na Št. Plese, ako je v územnoplánovacej dokumentácii, sa aj občania Štrby konečne dozvedeli čo sa začína stavať a aká ďalšia „výstavba“ sa chystá v miestnej časti Št. Pleso. Aj napriek petícii a veľkej medializácii tohto prípadu obec zvolala netransparentné verejné prejednávanie na 19. mája 2020 a následne v ten istý deň mal byť tento dokument schválený na obecnom zastupiteľstve. /Poznámka: aj keď to bolo, akože, verejné prejednávanie, bolo mi ako občanovi obce bránené sa ho zúčastniť/.

Mnoho občanov následne využilo svoje právo a zaslalo pripomienky k Územnému plánu z r. 2018, jeho Zmene a doplnkom ÚP č. 2/2020. Bol som jedným z tých občanov a svoje pripomienky a návrhy som zaslal na obecný úrad, orgánom štátnej správy a poslancom OZ. Do dnešného dňa som nedostal ani ja, a pokiaľ viem ani ostatní pripomienkujúci žiadnu odpoveď napriek prísľubu obce, že pripomienky budú s každým osobne prejednané. Viackrát som to osobne pripomínal na obecnom zastupiteľstve, písomne, listom poslancom.
Odvtedy prešli viac ako dva roky. Dňa 18. apríla 2021 som napísal otvorený list JUDr. Bieľakovi, ktorý som poslal na vedomie aj poslancom OZ. Samozrejme žiadnu odpoveď som nedostal. Okrem krátkej reakcie jedného, alebo dvoch poslancov, že to vzali na vedomie.

Toto je prístup k občanom, pri takých dôležitých veciach?!

Už v máji roku 2020 mala uvedená celoslovenská petícia proti takej výstavbe na Št. Plese takmer 80 tisíc podpisov. Starosta obce vtedy vyhlásil v médiach a osobne aj ministrovi životného prostredia, že sporné veci budú zo Zmien a doplnkov ÚP č. 2/2020 „stiahnuté“. Doteraz, ako mi to potvrdili aj zodpovední pracovníci Okresného úradu v Poprade a Krajského úradu v Prešove, nič nebolo oficiálne-písomne „stiahnuté“. Nie je to len účelovo „zametené pod koberec“ a čaká sa na príhodnú chvíľu, aby sa v tom mohlo pokračovať???

Prečo sa také dôležité dokumenty ako je územno-plánovacia dokumentácia a mnoho iných nezverejňovali v obecnom televíznom vysielaní, v obecných Štrbských novinách, neprejednávali na verejných zhromaždeniach občanov /koľko ich bolo v blízkej aj vzdialenejšej minulosti, dva či tri/? Keď som sa osobne na to pýtal starostu obce na obecnom zastupiteľstve, dostal som odpoveď, citujem: „Lebo sa to nerobí.“ V Štrbe sa to nerobí. Tak ako sa nerobia ani priame prenosy zasadnutia obecného zastupiteľstva, hoci sa tak pýšime, že máme obecné televízne vysielanie. V rámci Slovenska to už mnohé obce a mestá dlhodobo robia. Som jedným z 3-4 občanov obce, ktorí v minulosti začali s myšlienkou prinavrátenia pôvodného historického katastrálneho územia Št. Plesa k obci Štrba a založenia Združenia historických podtatranských obcí. Od roku 1973 až do roku 2012 som pracoval ako vedúci pracovník v oblasti horských dopravných zariadení, lanoviek a lyžiarskych vlekov, lyžiarskych tratí a cestovného ruchu vo Vysokých Tatrách so sídlom na Št. Plese. Dennodenne, v lete i v zime som sa stretával s problematikou Št. Plesa. Aj preto mi tak úprimne záleží na tom, čo sa na Št. Plese deje. Prevzatím Št. Plesa sme prevzali za to aj zodpovednosť čo sa v jednej z najznámejších lokalít Slovenska deje. Uvedomujú si to naši čelní predstavitelia obce? O to viac ma trápi, keď od starých priateľov-tatrancov dostávam otázku : To na to ste „ Štrbiani“ bojovali o Št. Pleso, aby sa tam stavali také kontroverzné stavby ako sú vyhliadková veža / v jame / pod mostíkmi, apartmánové byty Ovruč, Lake hotel? To chceme v tom pokračovať a podpisovať stavebné povolenia na hotel Detvan, účelovú komunikáciu k Slepému plesu, Rybársky dom, Soľnú jaskyňu, rekreačný komplex, ubytovacie, stravovacie zariadenia a apartmánové byty
/lokalita juhozápadne od hotela Kempinski/ atď.

A na záver: keď chceme, aby sa to v Štrbe robilo lepšie a chceme zmysluplný-duchaplný rozvoj obce a jej miestnych častí Tatranská Štrba a Štrbské Pleso, musíme sa o to pričiniť všetci a najmä tí občania, ktorých si budeme voliť v nastávajúcich komunálnych voľbách do obecnej samosprávy. A tu je aj nezastupiteľná úloha najmä mladých občanov, ktorí tu chcú žiť a zostanú tu po nás.

Ing. Ján Gavalier

Odoberať
Oznamovanie
guest
0 Komentáre/ov
Vnorené feedbacks
Zobraziť všetky komentáre
0
Chceme poznať Váš názor.x
()
x