Otvorený list starostovi obce M. Sýkorovi, právnikovi obce a poradcovi starostu JUDr. Š. Bieľakovi a poslancom Obecného zastupiteľstva.

Záver volebného obdobia je časom hodnotenia-bilancovania, ale aj čas predvolebnej kampane. Občania obce dostali od vedenia samosprávy Vyhodnotenie volebného obdobia rokov 2018-2022. Dobrý hospodár pri hodnotení-bilancovaní, okrem toho čo urobil, hovorí a zamýšľa sa aj nad tým, čo mal urobiť, čo neurobil, prečo to neurobil a aký je hospodársky výsledok jeho práce, jeho činnosti. Toto …

viacOtvorený list starostovi obce M. Sýkorovi, právnikovi obce a poradcovi starostu JUDr. Š. Bieľakovi a poslancom Obecného zastupiteľstva.