Odpovede Michala Sýkoru na otázky Novej Štrby

Obom kandidátom na starostu obce Štrbe sme poslali totožné otázky, a v tomto článku nájdete odpovede kandidáta Michala Sýkoru. Aké sú vaše plány a priority, ak budete zvolený za starostu? Michal Sýkora neodpovedal.  Naopak, ktoré z plánov vašich protikandidátov nepovažujete za prioritné alebo správne? Michal Sýkora neodpovedal. Aký je Váš postoj ku zverejnenému dlhu obce, …

viacOdpovede Michala Sýkoru na otázky Novej Štrby

Odpovede Mgr. Lenky Potočnej na otázky Novej Štrby

Obom kandidátom na starostu obce Štrbe sme poslali totožné otázky, a v tomto článku nájdete odpovede kandidátky Mgr. Lenky Potočnej. Aké sú vaše plány a priority, ak budete zvolená za starostku?Svoj program som pripravovala starostlivo niekoľko týždňov pred voľbami. Vychádzala som nielen zo svojich predstáv, ale aj z podnetov, ktoré mi dali občania pri stretnutiach. …

viacOdpovede Mgr. Lenky Potočnej na otázky Novej Štrby

Zoznam kandidátov pre miestne voľby a môj odpočet

Nakoľko mnohí občania nepoznajú mená kandidátov pre voľbu starostu obce Štrba a voľbu poslancov Obecného zastupiteľstva, nižšie uvádzam mená všetkých aktuálnych kandidátov. Voľby starostu obce Štrba: 1. Lenka Potočná, Mgr., 41 r., podnikateľka, nezávislý kandidát  2. Michal Sýkora, 69 r., starosta obce, nezávislý kandidát  pozn: Pavol Hurajt, Mgr., 44 r., prevádzkar reštauračného zariadenia, nezávislý kandidát …

viacZoznam kandidátov pre miestne voľby a môj odpočet