Zasadnutie OZ v Štrbe dňa 18.3.2021 – časť prvá

Na našich stránkach Vám opäť ponúkame nezostrihaný záznam z rokovania obecného zastupiteľstva. Podľa zákona 369/1990 Z.z. o Obecnom zriadení sú orgánmi obce obecné zastupiteľstvo a starosta. Obecné zastupiteľstvo disponuje rozsiahlymi právomocami. Okrem iného určuje zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu, ktorý užíva. Rovnako závažné je správne schválenie územného plánu obce, rozhodovanie o zavedení a zrušení miestnej dane a ukladanie miestnych poplatkov. Hlasovanie poslancov môže obec posúvať správnym smerom.

Odoberať
Oznamovanie
guest
1
Najstaršie
Najnovšie Najviac hlasov
Vnorené feedbacks
Zobraziť všetky komentáre
mirka
3 rokov pred

Z môjho pohľadu – veľmi šikovne naplánovaná zmena vo funkcii zástupca starostu.
Čo je podstatné:

  1. Ostane pani poslankyňa ďalej vo vedení obecných s.r.o.-čiek na poste konateľky?
  2. Odpredaj obecných majetkov počas núdzového stavu. Zákon o Obecnom zriadení v § 8 uvádza: Majetok obce sa má zveľaďovať a zhodnocovať a vo svojej celkovej hodnote zásadne nezmenšený zachovať.
  3. Pred zastupiteľstvom nie sú zverejnené materiály na zastupiteľstvo. Obdržia ich poslanci a tí nie sú aktívni na sociálnych sieťach, nekomunikujú s obyvateľmi, neodpovedajú na maily. /Toto by sa malo tesať do kameňa, ako títo ľudia počas svojho volebného obdobia konajú./
  4. Do dnešného dňa nie je zverejnený návrh zmluvy k odpredaju týchto pozemkov.
  5. Starosta a poslanci komunikujú medzi sebou na zastupiteľstve pred schválením uznesení, ktoré majú zásadný vplyv na ďalší život obce štýlom: „K tomu sme si povedali na pracovnom stretnutí…“.
1
0
Chceme poznať Váš názor.x
()
x