Po akciách miliónovej firmy zabudol starosta Štrby priznať aj dom pod Tatrami

Denník aktuality.sk v rovnomennom článku odhaľuje časť majetkových pomerov dlhoročného starostu Štrby Michala Sýkoru a jeho najbližších. Autor Tibor Habo v ňom poukazuje na fakt, že Michal Sýkora neuviedol viaceré skutočnosti v majetkových priznaniach, ktoré ako župný poslanec musí povinne odovzdávať. Neuvádza v nich vlastníctvo hotela Patria, o ktorom sme písali v minulom článku. Takisto neuvádza vlastníctvo druhého rodinného domu na Hviezdoslavovej ulici, ktorého je dodnes nesporným vlastníkom.

Starostovi by sme radi pripomenuli, že zákony platia pre všetkých rovnako, a odhliadnúc od prekvapení spôsobených novozistenými majetkovými pomermi, musí podľa zákona svoje majetkové pomery zverejniť úplne a pravdivo.

O tomto hovorí ústavný zákon 357 o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov. Podľa článku 7 paragrafu 1 e) musí Michal Sýkora podávať každoročne „svoje majetkové pomery a majetkové pomery manžela a neplnoletých detí, ktorí s ním žijú v domácnosti, vrátane osobných údajov v rozsahu titul, meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu, podľa stavu k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka“

Podľa článku 7 paragrafu 4 a) a c) sa majetkovými pomermi rozumie

  • vlastníctvo nehnuteľnej veci vrátane vlastníctva bytu a nebytového priestoru s uvedením jej druhu, vlastníckeho podielu, katastrálneho územia, čísla listu vlastníctva,
  • vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty, ak ich zvyčajná hodnota presahuje 35-násobok minimálnej mzdy, s uvedením ich druhu a vlastníckeho podielu,

Majetkové priznanie starostu sa podľa toho istého zákona (paragraf 7 odstavec 8) musí uverejňovať aj na stránkach obecného úradu. Ako sa dalo očakávať, toto sa, žiaľ, v Štrbe nedeje.

Je záhadou, ako môže starosta očakávať od obyvateľov obce rešpektovanie zákonov a napĺňanie obecnej kasy zvyšujúcimi sa daňami, ale sám nezverejňuje svoje majetkové priznania na obecných stránkach, ako mu to zákon prikazuje, a tie majetkové priznania, ktoré zverejnil Úrad Prešovského samosprávneho kraja, neobsahujú pravdivé informácie.

Zdroj: https://www.aktuality.sk/clanok/875764/starosta-strby-nepriznaval-dom-jeho-rodina-bola-aj-za-dalsim-tatranskym-hotelom/

Odoberať
Oznamovanie
guest
0 Komentáre/ov
Vnorené feedbacks
Zobraziť všetky komentáre
0
Chceme poznať Váš názor.x
()
x