Ďalší list poslancom – pán Ing. Ján Gavalier

Vážení páni poslanci!      Pretože sa nemôžem osobne zúčastniť OZ 18.3.2021, žiadam Vás ako občan o prejednanie mojich otázok na OZ, na ktoré by som chcel poznať odpovede: 1.) K dodatku č. 2 z roku 2020 k Územnému plánu miestnej časti Št. Pleso prebehlo pripomienkové konanie, v ktorom okrem pripomienok orgánov štátnej správy bolo aj …

viacĎalší list poslancom – pán Ing. Ján Gavalier