Otvorený list, Ing. Martin Hurajt

V Oxforde 29. júna 2020

Vážené pani poslankyne a poslanci Obecného zastupiteľstva,
ako obyvateľ obce sa na Vás s dôverou obraciam s prosbou, aby ste každé svoje hlasovanie mali podložené podrobným naštudovaním si dostupných materiálov, a ak tieto nie sú k dispozícii, aby ste si ich najprv vyžiadali a oboznámili sa s nimi.

Podľa dostupných informácií mám dôvodné podozrenie, že Vášmu hlasovaniu k uzneseniu č. 128/2018 nepredchádzalo takéto informovanie sa.  Tu sú moje dôvody na obavy:
– toto uznesenie bolo Vami schválené na úplne prvom zasadnutí Obecného zastupiteľstva dňa 28.12.2018, a rozsah tohto uznesenia je enormný – schvaľujú sa ním kontroverzné zmeny a doplnky č.1/2018 ÚPN obce Štrba
– natíska sa otázka, prečo Vám boli vydané na schválenie takéto zásadné zmeny, a to už na Vašom prvom zasadnutí, nakoľko ste neboli súčasťou ich vytvárania
– podľa zápisnice z toho istého zasadnutia OZ Vám pani Kumorovitzová oznámila, že ‚rozsah  navrhovaných  zmien  bol  predmetom prijatých predošlých uznesení obecného zastupiteľstva‘ a ‚Prerokovanie návrhu pre „Zmeny a doplnky č. 1/2018 ÚPN obce ŠTRBA“ sa konalo dňa 24.10.2018 a verejnosti bolo zverejnenie návrhu oznámené vyvesením na úradnej tabuli obce a jej webovom sídle.‘
– existujú dva nesúlady horeuvedeného s realitou:  dňa 24.10.2018 sa nekonalo žiadne rokovanie OZ, a teda vyvstáva otázka, kde boli tieto zmeny prerokované a kým
– kde sa výstup takéhoto rokovania zverejnil, nakoľko nič takéto nie je dostupné na webe Štrby, a nie je to dostupné ani vo web archíve stránky www.strba.sk, a teda sa dá s veľkou dávkou istoty tvrdiť, že nič takéto nebolo zverejnené

Zápisnica z 1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Štrbe konaného dňa 28.12.2018:
https://www.strba.sk/wp-content/uploads/2019/01/OZ_zapisnica_28_12_2018.pdf

Úradná tabuľa obce s informáciami siahajúcimi az do roku 2017:
https://www.strba.sk/samosprava/uradna-tabula/

Zápisnice rokovaní OZ:
https://www.strba.sk/samosprava/obecne-zastupitelstvo/zapisnice/

Archivovaná úradná tabuľa obce z januára 2019 neobsahujúca horeuvedené záznamy:
https://web.archive.org/web/20190120173933/http://www.strba.sk/samosprava/uradna-tabula

Bol by som Vám vďačný, keby ste na zasadnutiach OZ a aj mimo kládli zodpovedným osobám otázky a dožadovali sa informácií, na ktoré máte právo, a ktoré Vám pomôžu rozhodnúť sa vo vedomí, že ste boli náležite oboznámení s potrebnými informáciami, a teda môžete konať podľa najlepšieho svedomia a v záujme tých, ktorých reprezentujete.
Som si istý, že preštudovaním všetkých pôvodne plánovaných zmien ÚPN 2020 nemôžete prísť k inému rozhodnutiu, než zmeny v plnom rozsahu neschváliť, nakoľko sa nedá predstaviť, že môže existovať akákoľvek dôvera medzi Vami a tými, ktorí Vám dávajú schváliť zmeny prešpikované záujmami investorov, ktorí z najkrajších miest na Štrbskom Plese urobili neznesiteľne deprimujúce obrazy našej doby.  Zbohatlíci bez štipky rešpektu k architektúre Štrbského Plesa a tomu, čo robí Štrbské Pleso atraktívnym, plánujú v tomto konaní pokračovať, a ja dúfam, že ich v tom v mene občanov nepodporíte.
Ďakujem vopred,

Ing. Martin Hurajt, Štefánikova 536/9., Štrba

Odoberať
Oznamovanie
guest
1
Najstaršie
Najnovšie Najviac hlasov
Vnorené feedbacks
Zobraziť všetky komentáre
Milan Petruška
Milan Petruška
3 rokov pred

Ďakujem Vám pán Hurajt za Váš postreh. Tak trochu sa hanbím sám pred sebou, že som si nenašiel čas na veci verejné už skôr, takže za tento stav v obci nesiem aj ja časť zodpovednosti. Sú to dva mesiace, čo sme dali dokopy partiu desať ľudí a začali sme intenzívne kontrolovať čo sa deje na verejných akciách obce, ako sú nám ochotní naši zamestnanci OÚ a naši poslanci vychádzať v ústrety a informovať nás o normálnych veciach verejných. Všetky informácie ktoré počúvame na OZ, na verejnom prerokovaní i na verejných zhromaždeniach sú polopravdy, nepravdy (rozumej klamstvá), alebo zahmlené informácie, poprípade keď sa pán Sýkora nevie ináč vymotať z tej splete svojich pavučín, tak nie sú žiadne odpovede. Je to divadlo v priamom prenose, na ktorý si nemôžu niektorí naši zamestnanci zvyknúť, pretože za dlhých 39 rokov boli absolútne bez kontroly. Preto ja sa stávam terčom psychologického zatlačovania do kúta hlavne od zamestnanca OÚ Sýkoru, od zamestnankyne OÚ p.Kumorovitzovej, od zamestnankyne OÚ Levockej a najnovšie aj od jedného z poslancov. Na verejných zhromaždeniach interpretujú pred občanmi svoj výklad zákonov, ako ja nemám právo robiť filmový záznam a posúvať ho ďalej, ako si p. Kumorovitzová nepraje byť nahrávaná a zverejňovaná na sociálnych sieťach. Nuž ak si to neprajete páni a panie z OÚ, tak si nájdite inú prácu, kde platia iné zákony o ochrane osobných údajov. Zatiaľ za mňa iba toľko. Pripravujem otvorený list pre nášho zamestnanca OÚ p. Sýkoru, pretože na oficiálnom fóre mi nie je schopný udeliť slovo. Milan Petruška.

1
0
Chceme poznať Váš názor.x
()
x