POLARITY : Vysoké Tatry 1991

Hostia diskusie:

 • PhDr.Mária Sálusová, prednostka mestkého úradu Vysoké Tatry
 • Ing. Ivan Vološčuk, riaditeľ Tatranského Národného Parku
 • Ing. Viliam Oberhauser, minister lesného a vodného hospodárstva
 • Mikuláš Huba, poslanec SNR a predseda Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny
 • JUDr. Dušan Macko, zástupca regionálneho združenia historických tatranských a podtatranských obcí
 • PhDr. Jaroslav Švorc, združenie podtatranských obcí
 • Anton Marec, spisovateľ a publicista
 • Ing. arch. Igor Petro, URBION Bratislava
 • Gabriela Kaliská, poslankyňa SNR
 • študenti gymnázia v Poprade
 • študenti gymnázia v Bratislave