časť 1. Komunikácia „na úrovni“

…a tuná čo bol niejaký-taký kinder menežment, neviem skadiaľ sú tí ľudia čo tu prišli… hovorím, keby som, bol, v socializme, tak tú kameru zoberiem a vyhodím von oblokom… Pekne ďakujem za Vaše vystúpenie… aby sme sa vedeli rozprávať, aby sme vedeli komunikovať spolu, verím, že nám to zostane a že sa nedáme znechutiť inými …

viacčasť 1. Komunikácia „na úrovni“

Verejný činiteľ (TRESTNÝ ZÁKON, § 128, ods. 1)

„Nahrávanie sa môže, šírenie na vonku bez súhlasu dotknutého sa nemôže. Ja som verejný činiteľ, ale ostatní nie sú verejní činitelia, takže ich šírenie vonku je v rozpore so zákonom“ – starosta obce Štrba. Ak by pán starosta náhodou pozabudol, kto každý okrem neho je verejný činiteľ, pomôžeme mu, aby sa nabudúce nepomýlil: Verejným činiteľom …

viacVerejný činiteľ (TRESTNÝ ZÁKON, § 128, ods. 1)