Veselé Vianoce a úspešný Nový rok 2022

Milí naši čitatelia, či už podporovatelia, ale aj vy z druhej strany “barikády”. Všetkým Vám chcem za celý náš tím popriať šťastné a veselé Vianoce plné pokoja a vzájomného porozumenia a do nového roku 2022 veľa energie a správnych a čestných rozhodnutí, aby Vaše činy a skutky mali vždy pozitívny dopad a to nielen na …

viacVeselé Vianoce a úspešný Nový rok 2022

Návrh na zvýšenie poplatku za komunálny odpad!

Na úradnej tabuli bol 28. 11. 2021 zverejnený návrh VZN, podľa ktorého sa má od 1. 1. 2022 zvýšiť poplatok za komunálny odpad z doterajších 20 eur/osobu/rok na 25 eur/osobu/rok. K uvedenému návrhu je možné zaslať pripomienky v lehote do 10 dní od jeho zverejnenia na email strba@strba.sk.

Pomoc pánovi poslancovi

Dom nášho kameramana Milana Petrušku nie je jediným v Štrbe, ktorý na vykurovanie používa palivové drevo. Ale je zrejme jediný, ktorý vadí pánovi poslancovi Milankovi Foltínovi, preto dva dni po zastupiteľstve sa opäť raz pripomenul. A keďže chce daný stav medializovať a my mu chceme byť nápomocní, s medializáciou pomôžeme… Mirka prosim ta urobte si …

viacPomoc pánovi poslancovi

Komentáre (z karantény?)

Vážení čitatelia. Každý z Vás má možnosť sa vyjadriť, len Vás prosím, nespamujte naše príspevky ako to momentálne robí Joan, Johan, zrejme jeden Janko zo Štrby. Chceli ste, aby si Váš komentár prečítali všetci, tak si ho budú mať teraz možnosť prečítať, preto ho zverejníme priamo tu a z pod článkov ho odstránim. Len jedno …

viacKomentáre (z karantény?)

Hlasovanie poslancov obecného zastupiteľstva

Aby ste ako občania obce Štrba mali prehľad, ako hlasujú vami zvolení poslanci, prinášame Vám kompletný prehľad ich hlasovaním. Po kliknutí na číslo uznesenia sa Vám v samostatnom okne otvorí priamo PDF dokument v ktorom sa konkrétne uznesenie nachádza. Časti textu uznesení môžu obsahovať jemné nedostatky, za čo sa ospravedlňujeme. Keďže obec na svojích stránkach …

viacHlasovanie poslancov obecného zastupiteľstva

Práva a povinnosti poslancov obecnej samosprávy

Po komunálnych voľbách v roku 2018 sa svojich funkcii ujalo veľké množstvo poslancov – nováčikov. Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ani zákon č.346 /1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy nestanovuje osobitné zručnosti pre výkon funkcie poslanca. Predpokladá sa, že ide o fyzickú osobu s trvalým pobytom na území …

viacPráva a povinnosti poslancov obecnej samosprávy