Mladina…

…alebo, keď sa dvaja snažia ukázať to isté /územie/, nie je to to isté. V uplynulých týždňoch sa v niektorých mienkotvorných denníkoch a na stránkach organizácií bojujúcich (podľa ich slov) za ochranu prírody objavili satelitné snímky štrbského, važeckého a východňanského urbáru vykresľujúce dané územia v inom svetle ako je realita: Ako možno vidieť vo videu, na mnohých miestach rastie aj …

viacMladina…