Obecné zastupiteľstvo v Štrbe dňa 27.9.2021 – časť prvá

Už samotný názov – Obecné zastupiteľstvo v Štrbe by malo vzbudzovať prirodzený rešpekt. Predsa za bežných okolností ide o ľudom zvolený snem. Ľudí zorientovaných v problematike radostí a útrap života bežného občana. Studnice dobrých riešení a návrhov. V našom prípade to ale neplatí. Sami sme sa o charaktere a precitlivelosti poslancov samých na seba mali …

viacObecné zastupiteľstvo v Štrbe dňa 27.9.2021 – časť prvá

15. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Štrbe

Dnes t.j. 27. septembra 2021 sa rozhodne o ďalšom „vekslovaní“ s majetkom obce. Kto bude tentokrát konečným užívateľom výhod? Bude mať päťdesiatjednotku starosta Michal Sýkora? Toto a omnoho viac iba na stránkach Novej Štrby. https://www.strba.sk/wp-content/uploads/2021/09/Pozvanka-OZ-27.-9.-2021.pdf

Stromy, stromoradia – aleje

S myšlienkou vysádzať stromy v štrbskom chotári som sa zaoberal už asi pred štyridsiatimi rokmi počas môjho pôsobenia na JRD. Skoro na každom poli – hone bol aspoň jeden, ale aj viac močiarov, ktoré podľa podmienok v tom ktorom roku vytvárali prekážku pri obrábaní pôdy. Niekedy na jar tam zapadol kultivátor alebo sejačka a keď …

viacStromy, stromoradia – aleje

Kravy málo dojili

Spieva Karel Gott vo svojej piesni Zdvořilý Woody v roku 1963. Pre tých mladších budem citovať verš piesne:  „Woody (rozumej pastier kráv) bol kovboj zdvorilý, a kravy málo dojili, hoci každým dňom ich vyzýval, aby kontingent plnili.“    Žeby to bol problém aj štrbských kráv v modernej maštali HZ pri salaši Starý mlyn? Ako píše Dr. Peter Švorc ml. vo svojej …

viacKravy málo dojili