Fraška vo Svite a vo Važci

Nedávno sa uskutočnili dve udalosti týkajúce sa občanov Štrby a okolitých obcí, ktoré rozvírili verejnú diskusiu na témy ochrany životného prostredia, dopadov na život obyvateľov, a úrovni komunikácie štátnej moci s občanmi pri presadzovaní týchto návrhov.

To, čo sa tvárilo ako diskusia, bola však fraška: nedošlo v výmene názorov a informácií, a nebolo ani umožnené, aby sa pravdivé informácie dostávali k tým, ktorých sa to týka. Chybovali obe strany, a to je na škodu veci.

Stretnutie vo Svite dňa 6.augusta

Stretnutie zainteresovaných inštitúcií s predkladateľmi návrhu novely zákona 543/2002 prebehlo bez účasti verejnosti. Jej neprizvanie a následný únik aktérov po skončení ‚diskusie bez diskusie‘ pred rozhnevaným davom pred budovou Správy TANAPu vo Svite svedčí o tom, že predkladatelia novely zákona nemali záujem prizvať k debate občanov a vlastníkov pozemkov v priľahlých územiach.
Ako dôvod uviedli, že sa ich novela zákona netýka – jedná sa len o reorganizáciu spravovania štátnych lesov v chránených územiach, a netýka sa iných pozemkov. V tom mali pravdu: občanov sa táto novela naozaj priamo netýka, avšak zmeny fungovania štátom vlastnených lesov môže a bude mať nepriamy dopad aj na ľudí, ktorých práca a život sa viažu na predmetné územie, napríklad lesníkov a drevospracujúci priemysel
napojený na štátne lesy napríklad TANAPu.

Celý proces predkladania poslaneckého návrhu novely zákona 543/2002 dvíha obočie: jedná sa o projekt podporovaný a ohlásený Ministerstvom životného prostredia, ale samotné ministerstvo tento návrh nepredkladá, a preto k nemu neprebieha medzirezortné pripomienkovanie. Dôvod, prečo namiesto toho tento návrh namiesto toho predkladá skupina poslancov, nie je známy.
Ako som uviedol vyššie, aktéri diskusie sa vyhli protestnému zhromaždeniu, ale toto mohlo ísť aj na vrub úrovni argumentov, ktoré pred budovou zazneli a ktoré vybičovali aj tak vyhecovanú atmosféru zhromaždenia. Medzi argumenty rečníkov p. Ing. Rudolfa Huliaka, predsedu Pozemkového spoločenstva Očová a p. Ing. Dušana Lukášika, predsedu petičného výboru Petície MOR HO sa dostali aj mnohé nepravdivé tvrdenia, napríklad to, že novela zákona sa týka zmien zonácie národných parkov. Nie je ťažké si zistiť priamo v texte prekladanej novely, že táto informácia je jednoducho hoax.

Rovnako sa rečníci zhromaždenia vyjadrovali proti tzv. mäkkému turizmu (teda turizmu budovaného na báze prilákania návštevníkov na chránené a zveľaďované prírodné územie – opak by bol ‚lunapark‘, ku ktorému sa mnohé územia postihnuté nešetrnou výstavbou približujú). To, či je v záujme vlastníkov pozemkov (napríklad urbarialistov) alebo obyvateľov obcí bojovať proti mäkkému turizmu, je určite diskutabilné.

Slovo na záver – mnohé argumenty, ktoré zazneli na zhromaždení vo Svite pred budovou Správy TANAPu sú založené na polopravdách a nepravdách a ich príspevok do diskusie ku konkrétnej novele zákona je minimálny. Príspevok ku slušnej a odbornej debate na oboch stranách barikády, ktorá by prekonala osobnú nevraživosť, je nulová. Obe strany hovoria a ani jedna nepočúva.

Stretnutie vo Važci dňa 11.augusta

Rokovanie bolo zvolané Ministerstvom životného prostredia listom zaslaným 12.júla obecným úradom dotknutých obcí, kde v prílohe bolo určené, že to bude práve Obecný úrad vo Važci, ktorý poskytne priestory. Táto forma jednania nepríjemne prekvapila adresátov, a o to viac starostu obce Važec, ktorému bolo uložené takéto podujatie pripraviť, a uložené formou, ktorá bola prinajmenšom nepríjemná. Nečudo, že sa starosta Važca pridal na stranu tých, ktorí požadovali, aby sa toto rokovanie ukončilo a namiesto neho sa zvolali rokovania v každej obci zvlášť, a podľa možnosti mimo pracovných hodín.

Na škodu veci je však to, že v (opätovne) vybičovanej atmosfére sa viacnásobne opakovaná ponuka zástupcu štátnej moci – úradníka Okresného úradu v Žiline, ktorý mal byť organizátorom tejto diskusie – na aspoň prezentáciu návrhu, ak už nie diskusiu, zmietla zo stola. Tento návrh bol účastníkmi na čele so starostom obce ignorovaný. Výsledkom menej ako 20-minútového rokovania je, že prítomní, ktorí mnohokrát merali cestu aj zo vzdialenejších obcí, to robili nadarmo.

Je poľutovaniahodné, že sa nenašiel nik, ktorý by situáciu upokojil a umožnil zúčastneným aspoň nadobudnúť poznanie návrhov predkladaných zmien. Teraz sa nedá oprieť o žiadne dôveryhodné informácie: účastníci odišli zo skrátenej diskusie bez toho, aby vedeli o návrhu o čokoľvek viac, ako to bolo pred začiatkom diskusie. Namiesto toho teraz medzi občanmi kolujú ‚overené‘ informácie o tomto neodprezentovanom návrhu. Aby sme boli féroví, ministerstvo malo už dávno predložiť oveľa viac informácií. Jediné, čo máme, sú mapy a zoznamy parciel, ktoré chce ministerský návrh zaradiť do národného zoznamu území európskeho významu Natura 2000.

Pri absencii akýchkoľvek informácií o forme ochrany a najmä o forme a kvantite navrhovanej náhrady vlastníkom pozemkov vystupuje na povrch priestor na šírenie fám a neprávd. Zatiaľ stále nevieme, ako chce štát odškodňovať za to, že vlastníci predmentných pozemkov nebudú môcť s nimi voľne nakladať. Je síce vysoko oceneniahodné, že ministerstvo sa odhodlalo prísť a rokovať na mieste s dotknutými stranami, a toto je veľký pokrok, ktorý sme si už mnoho rokov nevedeli predstaviť. Ale forma zvolania a neochota dopredu informovať o všetkých častiach návrhu padá na plecia ministerstva. Ich možno dobrý počiatočný úmysel bol podrytý neschopnosťou komunikovať a organizovať tak, aby občania mali o zmenách prehľad.

Opäť tak vznikol priestor na šírenie dezinformácií a logických paškvilov. Vyššia ochrana prírody v podtatranskej oblasti, ak je sprevádzaná naozaj adekvátou náhradou vlastníkom, môže ale aj nemusí byť v prospech dotknutých občanov a regiónu. Tak, ako existujú negatíva, existujú aj pozitíva; niektorým obyvateľov prinášané zmeny prinesú problémy, ale mnohým môžu pomôcť. Debata však ani len nezačala.

Sme však pripravení diskutovať, počúvať, občas slušne nesúhlasiť, a zmeniť názor, ak nám tak napovie vlastná logika a spoznanie plných informácií?

Lebo ak nie a ostane nám v rukách len prvoplánový nesúhlas, nedôvera a odpor k akejkoľvek zmene, diskutovať sa nenaučíme. A týka sa to úplne všetkých spomenutých vyššie.

Odoberať
Oznamovanie
guest
3 Komentáre/ov
Najstaršie
Najnovšie Najviac hlasov
Vnorené feedbacks
Zobraziť všetky komentáre
Jano
Jano
1 rok pred

Ahoj Martin,

beriem Tvoj názor, ale je vidieť, že si nezúčastnil ani jednej udalosti o ktorej píšeš. Bol som osobne vo Važci, a už pri vchode som dostal informáciu, že som tam zbytočne, žiadne prerokovanie nebude, nakoľko organizátor aj napriek tomu, že mal avizovaný väčší počet vlastníkov, sa ani neunúval zabezpečiť vhodný priestor. Druhá vec je, že prítomní by si možno aj vypočuli prezentáciu, ale ochranári sa jednoznačne vyjadrili, keď sa ich na to pán Ďurian pýtal, že nič prezentovať mimo prerokovania NEBUDÚ !!! Pozri si video okolo 15:50 min. sa pýta p. Ďurian či sú ochotní to odprezentovať mimo prerokovania, povedali jednoznačne NIE ! Sedel som v tretej rade a počul som to, možno z videa to nie je také jasné.
Keď si tam nebol, nepíš, že návrh na prezentáciu bol odignorovaní zo strany vlastníkov, tam nebola ani najmenšia ochota zo strany ochranárov niečo prezentovať mimo prerokovania!
Zúčastnil som sa osobne aj protestu vo Svite, stretol tam veľa horárov z TANAPu, NAPANTu , zamestnancov Št.lesov ,vlastníkov, urbárnikov a rozprával sa s nimi. Tu nejde len o konkrétnu novelu, ale aj o celú koncepciu starostlivosti o lesy, keď budú patriť pod Ministerstvo živ. prostredia. Včera bola relácia https://hearthis.at/slobodnyvysielac/v-prvej-linii-2021-08-18/. Predpokladám, že Tvoj článok by si písal inak, ak by si poznal zákulisie.

Jano

mirka
1 rok pred

Ahojte, kamaráti! Prosím, študujte!

So záujmom som si prečítala nové články na stránke Novej Štrby.
Rovnako ako moji priatelia, tiež som sa zúčastnila protestného zhromaždenia vo Svite. Nie za účelom robiť nepokoj, ale hnala ma túžba dozvedieť sa viac. Vždy je podľa mňa dobré prijať možnosť rozprávať sa s ľuďmi. Vypočuť si ich názory. Niekedy Vás zaujme rečník, inokedy človek z davu, ktorý má za sebou príbeh, ktorý… STOJÍ ZA TO si vypočuť.
Objavia sa nové súvisloti a zrazu uvažujete o nových možnostiach, ktoré sú okolo Vás. Nabudí Vás to, motivuje ísť ďalej. Nie je to iba všedná realita bytia.
S nadšením píšem tento komentár, pretože viem, že je medzi nami veľa tých, ktorých už omrzelo byť stŕpnutými nemými tvárami čakajúcimi na omrvinky zo stola „mocných“. Snáď nemôže byť úrodnejšia pôda pre úpadok, ako je hlúpa moc.

Kiežby na verejné prerokovania v obciach dostali pozvanie tí najlepší z najlepších a kiežby sme my, obyvatelia podtatranských obcí a majitelia pôdy, boli na týchto prerokovaniach výborne pripravení a odhodlaní nástrojmi múdrosti a poznania viesť veci správnym smerom.

Ako sa rodí zákon

3
0
Chceme poznať Váš názor.x
()
x