Zhromaždenie k návrhu zaradenia Lúk pod Tatrami do ÚEV

Dnes, t.j. 6. augusta 2021 o 15:15 hodine pred budovou Správy TANAP-u vo Svite na Ul. Kapitána Nálepku č. 2, sa konalo zhromaždenie k návrhu Lúk pod Tatrami do ÚEV. V obecnom rozhlase susednej obce Važec, bol včera aj dnes vyhlásený oznam o proteste proti zriadeniu bezzásahovej zóny na lúkach pod Tatrami, ktorý organizuje Liptovské …

viacZhromaždenie k návrhu zaradenia Lúk pod Tatrami do ÚEV