Fraška vo Svite a vo Važci

Nedávno sa uskutočnili dve udalosti týkajúce sa občanov Štrby a okolitých obcí, ktoré rozvírili verejnú diskusiu na témy ochrany životného prostredia, dopadov na život obyvateľov, a úrovni komunikácie štátnej moci s občanmi pri presadzovaní týchto návrhov. To, čo sa tvárilo ako diskusia, bola však fraška: nedošlo v výmene názorov a informácií, a nebolo ani umožnené, …

viacFraška vo Svite a vo Važci

Zemplínske Hámre a Sninský kameň

Historicky mladú obec pod Vihorlatským pohorím v okrese Snina, v regióne Zemplín, som po prvýkrát navštívil septembri roku 2020. S počtom obyvateľov 1300 sa radí medzi menšie dediny. Jej vznik začiatkom 19. storočia bol spätý s ťažbou železnej rudy. V tom čase v osade vybudovali dômyselný systém vodných kanálov zabezpečujúcich prevádzku až štyroch hámrov – dielni na spracovanie železa a to …

viacZemplínske Hámre a Sninský kameň

Zamyslenie

„Les sa, pravdaže, vytne rýchlo, ale nový dorastá veľmi pomaly. Azda bolo jeho tragédiou, že sa zrazu našiel na samom rúbanisku? Rozohnaný drevorubač nemal do čoho zaťať. Velikáni padli, už mu nijaký kmeň nezacláňal slnko. Týčil sa nad okolím, sám velikán. Velikánov podťal. To znamená, že velikánov možno podťať. Aj jeho, velikána, možno podťať.“ píše …

viacZamyslenie

Važec – stretnutie nespokojných urbarialistov so štátnou mocou dňa 11.8.2021

Občania vs. štátna moc – v tieto dni ide o dve podstatné navrhované zmeny týkajúce sa i katastrálneho územia obce Štrba.

Všetkým občanom, urbárnikom a vlastníkom v dotknutej lokalite by sme chceli dať do pozornosti dve navrhované zmeny týkajúce sa katastrálneho územia obce Štrba:

  1. Zmenou je návrh Ministerstva životného prostredia SR a to zaradenie lokality SKUEV4103 Lúky pod Tatrami do národného zoznamu území európskeho významu – Verejná  vyhláška. 

Dňa 11. augusta 2021 o 10:00 hod. sa v Kinosále OÚ vo Važci malo uskutočniť prerokovanie uvedeného návrhu s vlastníkmi, žiaľ pre neschopnosť organizátora zabezpečiť vhodný priestor v súlade s protipandemickými opatreniami,  bolo uvedené prerokovanie zrušené pre veľkú účasť vlastníkov /cca 90 osôb/. Prítomní boli vlastníci z Važca, ale aj urbárnici zo Štrby  a poľovníci. Podľa  prísľubu p. Ing. Tomáša Ďuriana z Okresného úradu v Žiline sa samostatné prerokovania uskutočnia v každej z dotknutých obcí.

Celé znenie uvedeného návrhu nie je podľa slov pani Ing. Kataríny Žlkovanovej PhD. nikde zverejnené, a vlastníci budú oboznámení len na prerokovaní.

  1. Zmenou je pripravovaný návrh novely zákona 543/2002 Z. z.  o ochrane prírody a krajiny z dielne pani poslankyne RNDr. Anny Zemanovej z SaS. K uvedenej novele zákona, ktorá už v parlamente prešla 1. čítaním  bolo prerokovanie v piatok 6.8.2021 vo Svite za účasti ministra životného prostredia. V tento deň sa pred budovou Mestského úradu vo Svite súčasne konal aj protest proti uvedenému návrhu. Podľa prítomných rečníkov p. Ing. Rudolfa Huliaka, predsedu Pozemkového spoločenstva Očová a p. Ing. Dušana Lukášika, predsedu petičného výboru Petície MOR HO, v uvedenom návrhu nejde len o prevod štátneho majetku z Ministerstva pôdohospodárstva pod Ministerstvo životného prostredia, ale aj o zonáciu v národných parkoch, ktorá sa týka aj súkromných vlastníkov, urbárnikov a podobne. Podľa ich slov dôjde k devastácii uvedeného územia národných parkov, nie k ich ochrane a to tým, že veľká časť bude v bezzásahovej zóne. Koľko ľudí príde týmto o prácu? Aké budú materiálne škody? Koľko zvierat príde o svoje prirodzené prostredie? Aký to bude mať dopad na stavy podzemnej vody a celý ekosystém? – to sú otázky pre pani poslankyňu, ktorá predkladá tento návrh. Tá je však zatiaľ ochotná diskutovať len za zatvorenými dverami. 

Ako občania by sme privítali väčšiu transparentnosť pri uvedených návrhoch, nakoľko človek má pocit, že sa tu jedná o nás, bez nás, keď sa dozvedá len kusé informácie z médií. Pokiaľ by bola verejná diskusia, človek by mohol zhodnotiť za a proti.

Ján Silvaj, OI Nová Štrba

Zdroj: Milan Petruška, OI Nová Štrba

Zhromaždenie k návrhu zaradenia Lúk pod Tatrami do ÚEV

Dnes, t.j. 6. augusta 2021 o 15:15 hodine pred budovou Správy TANAP-u vo Svite na Ul. Kapitána Nálepku č. 2, sa konalo zhromaždenie k návrhu Lúk pod Tatrami do ÚEV. V obecnom rozhlase susednej obce Važec, bol včera aj dnes vyhlásený oznam o proteste proti zriadeniu bezzásahovej zóny na lúkach pod Tatrami, ktorý organizuje Liptovské …

viacZhromaždenie k návrhu zaradenia Lúk pod Tatrami do ÚEV