Nezostrihaný záznam zo 14. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Štrbe

Obecné zastupiteľstvo konané v inom, ako v Pláne zasadnutí obecného zastupiteľstva schválenom termíne – 14. júna 2021, neprekvapilo. Zdroj: https://www.strba.sk/wp-content/uploads/2021/06/Pozvanka-zasadnutie-OZ-28.-6.-2021.pdf Obyvateľ, ktorý sa hlásil o slovo pocítil silu a úskalia demokracie v našej obci. Plánuje sa ďalšie odmeňovanie obyvateľov knižnými publikáciami. Projekt, ktorý má riešiť parkovanie na ŠP a je sľubovaný od 90. rokov minulého …

viacNezostrihaný záznam zo 14. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Štrbe