Otvorený list JUDr. Štefanovi Bieľakovi, právnikovi obce a poradcovi starostu obce Štrba – ČASŤ PRVÁ! Ing. Ján Gavalier

Po odvysielaní relácie „Reportéri“ dňa 12.04.2021 na STV 1, by som chcel zareagovať ako občan obce Štrba k Vášmu vystúpeniu v tejto relácii. Citujem Vaše prvé vyjadrenie:      „V podstate do Územného plánu (ďalej ÚP) dostávame návrh vlastníka pozemku v r. 2013, čiže vtedy bol predložený návrh, v priebehu štandardného procesu Zmeny ÚP. K tomuto …

viacOtvorený list JUDr. Štefanovi Bieľakovi, právnikovi obce a poradcovi starostu obce Štrba – ČASŤ PRVÁ! Ing. Ján Gavalier