Reportéri: Riadený chaos výstavby na Štrbskom Plese

Ďakujem pani Ratkovskej za všetkých slušných ľudí, že vo svojej reportáži otvorila tému výstavby na Štrbskom Plese. Nejedná sa o hocijakú developerskú činnosť. Je to výstavba mnohopodlažných objektov v treťom stupni ochrany prírody národného parku.

Úrad životného prostredia v Poprade a vyjadrenie pána Haratyka, že sa im zdalo neúčelné ponechať zvyšky lesného porastu v priestore, ktorý bude obostavaný stavbami. Ing. Majko zo štátneho úradu ochrany prírody mal zasa dilemu, či sa vôbec k niečomu vyjadrovať. Lesný hospodár Marhefka dal vyrúbať podľa „dokumentácie“ dvadsaťšesť stromov. Zaklincoval to finančník pán Antal, ktorý „vyniesol celé škvarové ihrisko vonku“, práve toto ihrisko predstavovalo podľa neho environmentálnu záťaž na mieste, ktoré zrevitalizoval výstavbou „vyhliadkovej veže“.

Milí spoluobčania, nepripadajú Vám tieto vyjadrenia ako v smutnom Kocúrkove? Mne áno. Zlyhali štátne orgány. Zlyhala aj miestna samospráva, ktorá musí byť schopná zadefinovať, čo sa môže na jej území stavať a čo nie. Výroky pána Sýkoru i pána Bieľaka o tom, že investor prišiel do Štrby s kladnými stanoviskami dotknutých úradov a organizácií a „náš pán starosta“ to musel podpísať, sú podľa stavebného zákona čisté klamstvá, ktoré sa dlhodobo opakujú.

Vážení páni úradníci, ktorí žijete z našich daní. Zastávate vysoké funkcie v štrbskej samospráve, mali by ste vedieť, ako sa postupuje pri vypracovaní ÚPN obce.
Spomínanej závažnej téme sme sa venovali na našich stránkach už 23. augusta 2020. Pod názvom „Etapy procesu prípravy a realizácie ÚPN“ podľa ustanoveného platného zákona bola citovaná príslušná legislatíva.

Pre spomínaných pánov a tiež pre pánov poslancov, ktorí dvíhajú ruky aj keď netreba a páchajú tak možno aj nevedomky nezvratné škody zopakujem v krátkosti hlavné kritéria tohto zákona:
1.) návrh na obstaranie ÚPN obce,
2.) výber odborne spôsobilej osoby na obstarávanie územnoplánovacej dokumentácie,
3.) prípravné práce – zabezpečenie územnotechnických podkladov a ostatných podkladov,
4.) výber spracovateľa,
5.) prieskumy a rozbory – umožňujú spracovateľom konzultovať rozvojové zámery obce a poznávať názory jej obyvateľov,
6.) zadanie – spracovanie zadania zabezpečí obec na základe výsledkov a prieskumov. Návrh zadania územného plánu obce možno schváliť až po verejnom prerokovaní, vyhodnotení pripomienok a ich zapracovaní a posúdení krajským stavebným úradom,
7.) koncept – obec návrh konceptu prerokuje s verejnosťou, s vyšším územným celkom, s krajským stavebným úradom, s dotknutými úradmi, s vlastníkmi infraštruktúry,
8.) súhrnné stanovisko obstarávateľa – jeho súčasťou je výber optimálneho variantu riešenia ÚPN, ktorý bude spracovávaný v návrhu ÚPN,
9.) návrh ÚPN – vypracuje sa na základe súhlasného stanoviska obstarávateľa,
10.) verejné prehodnotenie návrhu ÚPN obce – uskutoční sa s verejnosťou, dotknutými obcami, samosprávnym krajom, atď.,
11.) preskúmanie návrhu ÚPN obce nadriadeným stavebným úradom – krajský úrad preskúma, či je obsah návrhu a postup obstarávania v súlade s právnymi predpismi,
12.) schvaľovanie ÚPN obce – schválený ÚPN obce je v určitom rozsahu záväzným podkladom na obstaranie územného plánu zóny, na územné rozhodovanie a na vypracovanie dokumentácie stavieb.

V bode číslo 5, 6, 7 a 10 tohto zákona hrá prím verejnosť. Ako je možné, že pán Sýkora dáva občanov v tomto závažnom a dôležitom procese na úplne posledné miesto. Informácie prúdia v našej dedine iba jedným smerom. Z obecného úradu. Opačné názory sú neakceptovateľné.

Myslím, že je načase situáciu radikálne zmeniť. Verejné zhromaždenie si po dlhých rokoch vynútili akční občania, ktorých je bohužial iba pod vozovú plachtu. Obyvatelia Štrby a jej častí sú z tejto diktatúry už unavení. Porušovanie ustanovení platného stavebného zákona pri procese prípravy a realizácie územného plánovania obce sú toho iba nepekným dôkazom.

Milan Petruška

Odoberať
Oznamovanie
guest
2 Komentáre/ov
Najstaršie
Najnovšie Najviac hlasov
Vnorené feedbacks
Zobraziť všetky komentáre
Martin Hurajt
1 rok pred

Ďakujem, Milan.
Úradníci a byrokrati, prisluhujúci oligarchom, čeria vody, aby zamútili spravodlivosť a pravdu a schovali ju pred občanmi. Z lesného pozemku sa razom stal stavebný, a nik za to nemôže. Potom sa vyrúbe pás lesa, ktorý sa vyrúbať nemal, a znova za to nik nemôže. Jedni ukazujú prstom na druhých, a oligarchovia a PATRIArchovia si v prítmí mastia vrecká. Veď čo tam po tom, čo po nich ostane, hlavne, nech sú plné účty. Keď bude treba, utečie sa na Belize, tak, ako mnohí pred nimi.

trackback

[…] odvysielaní relácie „Reportéri“ dňa 12.04.2021 na STV l, by som chcel zareagovať ako občan obce Štrba k Vášmu vystúpeniu v […]

2
0
Chceme poznať Váš názor.x
()
x