Ďalší list poslancom – pán Ing. Ján Gavalier

Vážení páni poslanci!

     Pretože sa nemôžem osobne zúčastniť OZ 18.3.2021, žiadam Vás ako občan o prejednanie mojich otázok na OZ, na ktoré by som chcel poznať odpovede:

1.) K dodatku č. 2 z roku 2020 k Územnému plánu miestnej časti Št. Pleso prebehlo pripomienkové konanie, v ktorom okrem pripomienok orgánov štátnej správy bolo aj veľa pripomienok občanov obce vrátane mojich.

Doposiaľ neboli so mnou a pokiaľ mám informácie ani s ostatnými občanmi tieto pripomienky prejednané, nebola na ne žiadna reakcia. Ani písomná, ani v OTV, ani v Štrbských novinách. Preto chcem ako občan obce Štrba poznať výsledky pripomienkového konania, ako bolo naložené s petíciami a pod.

Tu chcem pripomenúť, že už v máji 2020 bolo pánovi ministrovi ŽP Budajovi starostom obce prisľúbené stiahnutie niektorých zámerov. Udialo sa to oficiálne? A či sa čaká,  pomaly čas beží, kauza ide do stratena…

2.) Ide sa naďalej pokračovať vo vydávaní stavebných povolení na základe problematických územných plánov pre problematické zámery /stavby/ ako napr. sú:

  • stavba hotela Detvan a prístupovej komunikácie až k Slepému plesu;
  • pre koho sa hotel ide stavať a kto ho ide stavať;
  • výstavba soľnej jaskyne. Kto je vlastníkom pozemku, kto ju ide stavať a pre koho;
  • výstavba Rybárskeho domu;
  • rekreačný komplex, ubytovacie zariadenie, apartmánové byty /lokalita pri hoteli Kempinsky/;
  • a mnoho ďalších problematických zámerov výstavby?

3.) Boli ste ako poslanci  podrobne informovaní  o týchto zámeroch pri tvorbe a schvaľovaní územných plánov? Chcete, aby sa takéto stavby stavali? Kto predával pozemky investorovi pre výstavbu komplexu Ovručí? /bývalá Ovruč v tom čase patrila hotelu Patria ako ubytovňa zamestnancov aj s priľahlými  pozemkami/.

4.) Sledujete, čo všetko sa v súvislosti so Štrbským Plesom píše v médiach na Slovensku? Čo povedia v budúcnosti o tom, čo sa na Štrbskom Plese odvtedy, čo patrí pod obec Štrba začalo budovať?

Viete, že v minulosti som bol jedným z troch-štyroch ľudí,  ktorí začali z vlastnej iniciatívy bojovať o prinavrátenie historického katastrálneho územia Št. Plesa k obci Štrba. Teraz mi je smutno z toho,  čo sa na Štrbskom Plese deje. Hanbím sa za to ako občan obce.

Ťažko sa mi počúvajú v Tatrách poznámky známych ľudí: „To pre toto ste bojovali, aby sa stavali veže, apartmánové byty a pod. na Štrbskom Plese?“ Potrebuje toto najznámejšie stredisko cestovného ruchu na Slovensku? Chceme, aby to bolo tak, ako sa to deje v Jasnej alebo na Donovaloch?

Chceme byť predmetom ďalších petícií?

Neberte toto akože Vás chcem z toho obviňovať. Mnohí za to nemôžete. Neboli ste vtedy poslancami. Nevedeli ste o čo ide, boli ste účelovo informovaní. Uvedomte si, že keď bude zle, na Vás bude „uvalená“ zodpovednosť: „VEĎ TO SCHVÁLILI POSLANCI“, ako to už aj viackrát bolo deklarované pánom starostom: „Veď on vlastne za nič nemôže.“

Viackrát som Vás vyzýval na osobné stretnutia pre vydiskutovanie týchto problémov, no žiaľbohu som záujem z Vašej strany o takéto stretnutia nezaznamenal. Neberte to ako poučovanie, ale chcem Vám pripomenúť,

že Vy ste zástupcovia  občanov obce, ktorí Vás zvolili a nie zástupcovia starostu!

Myslím si a nielen ja, že v súvislosti s uvádzanou problematikou, ale aj inými kauzami, by bolo potrebné znovu zvolať verejné zhromaždenie občanov, keď to bude dovoľovať pandemická situácia.

Ing. Ján Gavalier

Odoberať
Oznamovanie
guest
0 Komentáre/ov
Vnorené feedbacks
Zobraziť všetky komentáre
0
Chceme poznať Váš názor.x
()
x