Zasadutie obecného zastupiteľstva za zatvorenými dverami

Dňa 11.marca 2021 bola na stránke Obecného úradu zverejnená pozvánka starostu obce Michala Sýkoru na zasadnutie Obecného zastupiteľstva naplánované na 15.marca 2021. Nedodržal pri tom vlastný rokovací poriadok: „Starosta určí najmenej 5 dní pred plánovaným zasadnutím miesto, čas a návrh programu zasadnutia.“

Hlavným problémom je však fakt, že takéto rokovanie zastupiteľstva je vôbec zvolané do budovy Obecného úradu v čase, keď platí núdzový stav a občanom je kvôli zákazu vychádzania odopreté právo zúčastniť sa na tomto zasadnutí. Mnohé obce a mestá prinášajú rokovania zastupiteľstiev do online priestoru, kde nik nemusí riskovať svoje zdravie a porušenie nariadení. Starosta sa však rozhodol uskutnočniť zasadnutie Obecného zastupiteľstva touto formou vediac, že občania sa ho nebudú môcť zúčastniť.

Podľa Zákona 369/1990 o obecnom zriadení § 3 má obyvateľ obce právo zúčastňovať sa na zasadnutiach obecného zastupiteľstva. Starosta preto nemá možnosť v súčasnej situácii zvolať zasadnutie do budovy Obecného úradu bez toho, aby obyvateľom umožnil účasť napríklad online formou. Podľa § 12 ods. 8 toho istého zákona sú rokovania obecného zastupiteľstva ZÁSADNE VEREJNÉ. Portál verejnej správy v tejto súvislosti hovorí:
„Podľa § 12 ods. 8 zákona o obecnom zriadení rokovania obecného zastupiteľstva sú zásadne verejné. Podľa nášho názoru ale táto podmienka bude splnená, ak bude z rokovania realizovaný priamy prenos. V tom prípade je zásada verejnosti zachovaná, pričom fyzická (bezprostredná) neprítomnosť verejnosti na rokovaní nie je na chybu. Totiž ani pri absencii týchto mimoriadnych opatrení prítomná verejnosť nemôže bez súhlasu obecného zastupiteľstva vstupovať do jeho rokovania a je tak len v pozícii pasívneho pozorovateľa (ako aj v prípade online prenosu).“

Občianske združenie Nová Štrba preto požiadala Obecný úrad formou žiadosti o poskytnutie informácii o uvedenie formy, akou sa môžu obyvatelia obce zúčastniť tohoto zasadnutia. OZ Nová Štrba zásadne nesúhlasí s ďalším odpredajom obecného majetku: v bode 12 návrhu starostu budú poslanci schvaľovať prevod obecných pozemkov spoločnosti OTV, s.r.o. Táto obcou vlastnená spoločnosť v minulosti takéto pôvodne obecné pozemky predávala ďalším osobám a firmám, a na rozdiel od priameho predaja obecným zastupiteľstvom sa na takého predaje nevzťahujú viaceré reštrikcie.

15_3_2021_Ziadost_o_informacie

Aktualizácia: starosta uverejnil na stránke Obecného úradu ďalšiu pozvánku s novým termínom rokovania 18.3.2021, avšak o účasti verejnosti na tomto zasadnutí sa, žiaľ, stále nič nepíše.

Odpoveď od pána JUDr. Štefana Bieľaka:

žiadosť-o-poskytnutie-informácií-z-15.3.2021-odpoveď-pre-OZ-Nová-Štrba

Postoj OZ Nová Štrba:

Aktualizácia 16.3.2021 o 13.00 hod:
Ďakujeme JUDr. Bieľakovi za jeho odpoveď, nestotožňujeme sa však s jeho vyjadrením, že zasadnutie Obecného zastupiteľstva bude verejné. Nemôže byť verejné, ak sa na ňom nebude môcť žiadnou formou zúčastniť verejnosť. Nariadenia a vyhlášky počas núdzového stavu a zákazu vychádzania presne špecifikujú, pre ktoré dôvody je možné opustiť domácnosť, a takisto upravujú výnimky. Účasť na zasadnutí Obecného zastupiteľstva nepatrí medzi výnimky, a teda nie je povolená. Občianske združenie preto považuje toto zasadnutie Obecného zastupiteľstva za neverejné a jeho zvolanie touto formou bez náhrady účasti obyvateľov online formou za odporujúce Zákonu o obecnom zriadení č.369/1990 a ustanoveniu o verejnosti rokovania.

Odoberať
Oznamovanie
guest
3 Komentáre/ov
Najstaršie
Najnovšie Najviac hlasov
Vnorené feedbacks
Zobraziť všetky komentáre
Štefan
Štefan
1 rok pred

Štrbiani šikmú vežu postavili a teraz predávajú pozemky pod ďalšiu 😀

Ľubica
Ľubica
1 rok pred

Pán starosta a poslanci obecného zastupiteľstva,boli ste zvolení občanmi obce preto,aby ste konali v prospech obce a jej obyvateľov a nie ísť proti,a to aj tým,že porušujete zákony a bránite občanom aby mali všetky informácie zo zasadnutia obecného zastupiteľstva online prenosom.Takéto prenosy sú bežné skoro v každej obci. Myslím si ,že každého obyvateľa obce zaujíma, o čom sa na obecnom zastupiteľstve rokuje, a každý má právo sa k tomu vyjadriť.Dúfam že budeme čo najskôr informovaní o celom priebehu zasadnutia.

mirka
mirka
1 rok pred

Milí, kamaráti, čitatelia,

spolu s podaním žiadosti sme poprosili pána JUDr. Štefana Bieľaka, právnika obce aj o informáciu, či je vyhradený jeho čas i pre „bezplatné“ právne poradenstvo pre obyvateľov obce.

O jeho odpovedi Vás budeme na našich stránkach informovať.

3
0
Chceme poznať Váš názor.x
()
x